Slovenská hudobná únia


Nová slovenská hudba
 
Michalská 10
815 36 Bratislava
tel.: 00421-2-5443 5291
fax.: 00421-2-5443 0188
e-mail: hudobnaunia@stonline.sk
slovenskahudba@post.sk
Spolok slovenských skladateľov
Slovenská muzikologická asociácia
Spolok hudobného folklóru
Regionálne združenie Banská Bystrica
Slovenská hudba
 
 
© 08/2002